BizLIVE - Sau 6 tháng đầu năm, cùng với bất động sản và ngân hàng, năng lượng trở thành nhóm ngành gây nhiều chú ý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Công ty Chứng khoán TechcomSecurities (TCBS) vừa công bố báo cáo cập nhật một số thông tin về tình hình thị trường trái phiếu (TPDN) 6 tháng đầu năm 2020.
Theo đánh giá của TCBS, thị trường TPDN 6 tháng đầu năm, đặc biệt là giai đoạn quý II/2020 khá sôi động khi tổng giá trị phát hành của 130 doanh nghiệp tới hết quý II đạt khoảng 171 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ 2019.
Với tốc độ tăng trưởng trên, TPDN tiếp tục tạo triển vọng nối cao những "nấc thang" mới về quy mô phát hành, giật cấp liên tục những năm gần đây.
Riêng với TCBS, kỷ lục những "nấc thang" tổng giá trị TPDN đã phân phối cũng tiếp tục tạo mới.
Về cơ cấu, năng lượng đã vươn lên top nhóm ngành có quy mô phát hành nhiều TPDN nhất nửa đầu 2020 với tỷ lệ phát hành thành công 92%, lãi suất sơ cấp 10,3%/năm và kỳ hạn bình quân dài nhất trong các nhóm được khảo sát là 7,2 năm.
Nhưng tỷ lệ phát hành thành công TPDN vẫn thuộc về nhóm ngân hàng với tỷ lệ thành công lên tới 100%, cũng như có lãi suất bình quân rất thấp so với các nhóm còn lại. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm các NHTM đã phát hành 42,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân 6,72%/năm và kỳ hạn bình quân 4,5 năm.
Về sự hấp dẫn, bất động sản là ngành có mức lãi suất sơ cấp bình quân của TPDN cao nhất với tỷ lệ 10,6%/năm. Như vậy, nếu so với lãi suất tiền gửi của các NHTM lớn, lợi tức TPDN của nhóm bất động sản có thể cao hơn khoảng 4 - 6%/năm tùy từng kỳ hạn.
Dưới đây là những dữ liệu chính trong báo cáo của TCBS.

TUẤN VIỆT