BizLIVE - Trong 22.600 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT) gia hạn, số thuế giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế là 11.700 tỷ đồng, số thuế giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 10.900 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 22.600 tỷ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp
Đối tượng được gia hạn thuế dự kiến là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, chế biến thực phẩm, dệt may... Ảnh minh họa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11/CT-TTg ban hành ngày 4/3, Bộ Tài chính đã soạn thảo Dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Chiều ngày 10/3, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Theo Bộ Tài chính, để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 thì cần thiết phải có giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường.
Trong tờ trình Chính phủ ban hành nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19, Bộ Tài chính có đề xuất về số thuế và thời gian gia hạn. Đặc biệt, thời gian gia hạn thuế lên tới 5 tháng. Với thời gian này, Bộ Tài chính đã tính toán đến thời điểm phục hồi sản xuất, kinh doanh của các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. 
Gia hạn khoảng 25.600 tỷ đồng thuế GTGT
Về thuế GTGT, theo quy định của Luật Quản lý thuế thì cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên; thực hiện khai thuế theo quý nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ dưới 50 tỷ.
Đồng thời, đối với số thuế GTGT kê khai theo tháng, doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo; đối với số thuế GTGT kê khai theo quý, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Do vậy, để không ảnh hưởng đến cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế GTGT từ tháng 3 cho đến tháng 6, quý I, II/2020 cho các doanh nghiệp, tổ chức kể trên đều được cộng thêm 5 tháng. Theo đó, thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020, tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020, tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020, tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6/2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó: số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.
Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế thuộc đối tượng được xác định hỗ trợ. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.
Đối với nhóm này, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.
Gia hạn thêm 5 tháng khoảng 4.500 tỷ đồng tiền thuê đất
Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế xác định. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.
Theo Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.
Ngoài ra, đối với doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, để đơn giản trong quản lý cũng như khai thuế của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT phải nộp; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại nghị định này. Riêng tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế.

HOÀNG HÀ