BizLIVE - Các khoản chi thường xuyên được đề nghị triệt để tiết kiệm, bao gồm cả việc giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô.
Bộ Tài chính đề nghị tỉnh, thành tạm dừng chi chưa cần thiết
Ảnh minh họa.

Trong văn bản 18410/BTC-NSNN gửi các địa phương, đại diện Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế và tăng thu ở mức cao nhất.

Về chi Ngân sách Nhà nước, lãnh đạo ngành tài chính yêu cầu các địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vị dự toán được giao. Các khoản chi thường xuyên được đề nghị triệt để tiết kiệm, bao gồm cả việc giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc "quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau".

Qua đó, UBND các tỉnh được yêu cầu chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát thu, chi ngân sách địa bàn, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội.

Trường hợp có địa bàn hụt thu, chưa xử lý dứt điểm hoặc thiếu hụt tạm thời các quỹ ngân sách, lãnh đạo ngành tài chính đề nghị các tỉnh cần tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Nếu vẫn thiếu, cơ quan chức năng có thể sử dụng thêm nguồn lực tài chính của địa phương theo yêu cầu như nguồn dự phòng, quỹ dự trữ tài chính và một số nguồn lực khác.

Ngoài ra, các địa phương nếu hụt thu phải rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên.

Nếu sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên mà ngân sách địa phương vẫn khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh có báo cáo bằng văn bản kịp thời đến cơ quan tài chính cấp trên xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho phép tạm ứng nguồn để đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là các chế độ, chính sách cho con người và chính sách an sinh xã hội.

Đến hết năm, căn cứ vào kết quả thu thực tế của địa phương và khả năng cân đối ngân sách, cơ quan tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc xử lý đối với từng địa phương.

TÂM AN