BizLIVE - VN-Index có phiên điều chỉnh mạnh vào ngày 19/1 và đã phải dành nhiều thời gian để hồi phục lại sau đó. Diễn biến này được cho là liên quan đến việc đóng vị thế của nhà đầu tư trước kỳ đáo hạn phái sinh.
  

MAI HƯƠNG