BizLIVE - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tập đoàn với 2 gương mặt mới.
Bảo Việt bổ nhiệm loạt nhân sự cao cấp mới
Ảnh minh họa.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừ có văn bản về việc quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tập đoàn.
Cụ thể, HĐQT bổ nhiệm lại bà Lương Thị Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn và là Người phụ trách chung với thời hạn 5 năm.
Ngoài ra, HĐQT cũng bổ nhiệm thêm 2 gương mặt mới là bà Nguyễn Thanh Hoa, Giám đốc Ban Truyền thông - Thương hiệu và bà Trần Thị Thuỵ Anh, Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo - Pháp chế  làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn với thời hạn 5 năm. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 11/7.
Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức hồi cuối tháng 6, cổ đông BVH đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận sau thuế riêng lẻ dự kiến đạt 1.030 tỷ đồng, xấp xỉ so với năm trước. Tỷ lệ lợi lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến ở mức 13,9%. Tổng doanh thu mục tiêu đạt 1.510 tỷ đồng, tăng 7,2%.
Kết thúc quý 1, doanh thu hợp nhất của tập đoàn  đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 8.838 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1%. Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.845 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.464 tỷ đồng.

LINH LINH