BizLIVE - 16 ngân hàng đã thực hiện giảm khoảng khoảng 12.236 tỷ đồng tiền lãi, đạt 59,36% so với cam kết. 
16 ngân hàng đang thực hiện cam kết giảm lãi suất ra sao?
Các ngân hàng đã hoàn thành 59,36% kế hoạch đề ra (Ảnh minh họa)
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả giảm lãi suất, giảm chi phí dịch vụ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Theo đó, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết. 
Cụ thể, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.885 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.975 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỷ đồng cho 239.384 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 1.901 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,08 triệu tỷ đồng cho 365.429 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 1.417 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,22 triệu tỷ đồng cho 533.392 khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Quân đội – MB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 602 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỷ đồng cho 104.036 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 244 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỷ đồng cho 32.098 khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Kỹ thương – Techcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 243 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỷ đồng cho 1.417 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 203 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỷ đồng cho 93.975 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 224 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỷ đồng cho 232.357 khách hàng. 
Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 123 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỷ đồng cho 14.042 khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Sacombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỷ đồng cho 55.077 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – HDBank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 97 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỷ đồng cho 12.710 khách hàng. 
Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – MSB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 62 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỷ đồng cho 6.201 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 33 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỷ đồng cho 4.989 khách hàng. 
Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - VIB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 12 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỷ đồng cho 7.134 khách hàng.

TRẦN THÚY