Nhập siêu quay lại trong nửa đầu tháng 11

Nhập siêu quay lại trong nửa đầu tháng 11
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, cả nước đã nhập siêu 370 triệu USD trong 15 ngày đầu tháng 11. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa đang thâm hụt 132...
Chat với BizLIVE