Bao giờ ngành vận tải biển qua cơn bĩ cực?

Bao giờ ngành vận tải biển qua cơn bĩ cực?
Để giảm áp lực vốn vay và tạo nguồn tiền duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn của ngành chưa có dấu hiệu cải thiện, nhiều công ty vận tải biển tiếp tục phải...
Chat với BizLIVE