Giải ngân vốn ODA 2020: Nhiệm vụ bất khả thi

Giải ngân vốn ODA 2020: Nhiệm vụ bất khả thi
Dù đã rất nỗ lực trong những tháng vừa qua, song với việc còn hơn một nửa chặng đường phải "chạy nước rút" trong tháng cuối cùng, hoàn thành 100% kế hoạch vốn của năm 2020...
Chat với BizLIVE