TPBank tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn

TPBank tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 năm nay, cổ đông TPBank mới chỉ thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ.
Chat với BizLIVE