Kẽ hở trong phiên thoái vốn

Kẽ hở trong phiên thoái vốn
Tiến trình thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đang diễn ra quyết liệt. Thế nhưng đâu đó trong những phiên thoái vốn, vẫn tồn tại kẽ hở, khi có những nhà đầu tư không tên tuổi sẵn...
Chat với BizLIVE