10 gia tộc giàu có nhất thế giới năm 2020

10 gia tộc giàu có nhất thế giới năm 2020

Mỗi giờ gia tộc giàu nhất thế giới Walton - đứng sau hệ thống siêu thị Walmart -  kiếm được khoảng 3 triệu USD, tương đương 50.000 USD mỗi phút và 72 triệu USD mỗi ngày.
Chat với BizLIVE