Tỷ giá trung tâm vọt tăng

Tỷ giá trung tâm vọt tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được điều chỉnh tăng tới 17 đồng trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại giảm nhẹ.

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD
Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá khá mạnh đồng USD trong khi tỷ giá trung tâm cũng có phiên giảm thứ 9 liên tiếp.
Tỷ giá trung tâm lao dốc mạnh

Tỷ giá trung tâm lao dốc mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay bất ngờ được điều chỉnh giảm mạnh tới 21 đồng, đánh dấu phiên giảm thứ 7 liên tiếp.
Ngân hàng giảm mạnh giá USD

Ngân hàng giảm mạnh giá USD

Tỷ giá USD/VND giảm mạnh trên bảng niêm yết các ngân hàng thương mại sáng nay trong khi tỷ giá trung tâm có phiên giảm thứ 6 liên tiếp.

Ngân hàng tiếp tục giảm mạnh giá USD

Ngân hàng tiếp tục giảm mạnh giá USD
Tỷ giá trung tâm đang có phiên giảm thứ ba liên tiếp trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm mạnh từ 20 - 25 đồng so với sáng qua.

Giá USD giảm mạnh

Giá USD giảm mạnh
Tỷ giá trung tâm có phiên giảm thứ hai liên tiếp trong khi tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND cũng được điều chỉnh giảm mạnh trong sáng nay.
Ngân hàng giảm mạnh giá USD

Ngân hàng giảm mạnh giá USD

Tỷ giá trung tâm có phiên giảm đầu tiên sau bốn phiên trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh.
Chat với BizLIVE