Tỷ giá trung tâm đi lên

Tỷ giá trung tâm đi lên

Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng nhẹ trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục không có nhiều biến động.
Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá trung tâm có phiên tăng đầu tiên trong ba phiên gần đây của tỷ giá trung tâm trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng đi ngang.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường thế giới cũng đang phục hồi từ đáy gần 3 năm.

Tỷ giá trung tâm đi lên

Tỷ giá trung tâm đi lên
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng phiên đầu tuần trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại có xu hướng đi ngang sau khi có phiên giảm mạnh trong cuối tuần trước...
Chat với BizLIVE