Ngân hàng số kén nhân sự

Ngân hàng số kén nhân sự
Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam đang gặp nhiều thách thức trong tuyển dụng, do nguồn ứng viên trong nước chưa như kỳ vọng...
Chat với BizLIVE