Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Diễn ra trong 12 ngày, Quốc hội dành ra 7 ngày làm công tác nhân sự và kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.....
Chat với BizLIVE