Chuyển động “lạ” tại HSG

Chuyển động “lạ” tại HSG

Cổ đông lớn bán lượng lớn cổ phiếu không đủ kéo cổ phiếu HSG điều chỉnh sâu, thậm chí sau đó cổ phiếu này còn tiếp tục đi lên mạnh hơn. Động thái bán ra của cổ đông...
Chat với BizLIVE