Tốc độ “rùa” của tinh giản biên chế

Tốc độ “rùa” của tinh giản biên chế

Mặc dù bộ máy đang rất cồng kềnh, yêu cầu tinh giản biên chế đã được xác định tại nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, nhưng một số nơi vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung...
Chat với BizLIVE