Nhiều tín hiệu lạc quan trong xuất khẩu thủy sản

Nhiều tín hiệu lạc quan trong xuất khẩu thủy sản
Đà tăng trưởng tiếp tục thể hiện hầu hết các thị trường lớn, đặc biệt tại thị trường Mỹ; trong khi đó một số nhóm hàng sang các thị trường tiềm năng như Mexico, Brazil, Colombia, Thái Lan...
Chat với BizLIVE