Ủy ban Kinh tế lên tiếng về thủy điện

Ủy ban Kinh tế lên tiếng về thủy điện

Ngày 30/10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã hoàn thành báo cáo Kết quả phiên giải trình “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển...
Chat với BizLIVE