Thế chiến Công nghệ đã bắt đầu

Thế chiến Công nghệ đã bắt đầu

Nhiều căng thẳng về an ninh quốc gia thời gian qua buộc chính phủ lẫn doanh nghiệp các siêu cường thế giới xem xét lại hướng phát triển.
Chat với BizLIVE