Xuất khẩu tiếp đà tăng mạnh

Xuất khẩu tiếp đà tăng mạnh

Trong kỳ 1 tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 239 triệu USD nâng mức xuất siêu của Việt Nam đến hết ngày 15/3 lên 1,81 tỷ USD.
Chat với BizLIVE