Huawei thắng kiện Chanel

Huawei thắng kiện Chanel

Một tòa án ở châu Âu đã xử thắng cho Huawei trong vụ kiện liên quan đến logo với thương hiệu thời trang nổi tiếng Chanel.
Chat với BizLIVE