Chuẩn bị tinh thần dịch Covid-19 còn kéo dài

Chuẩn bị tinh thần dịch Covid-19 còn kéo dài

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, nếu nới lỏng có thể bùng phát trở lại nên “phải...
Chat với BizLIVE