Ông lớn ngoại tìm cách “né” thuế

Ông lớn ngoại tìm cách “né” thuế
Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong nền kinh tế ngày càng tăng cao nhưng cứ sau mỗi đợt thanh tra, lại "lòi" ra một loạt doanh nghiệp trốn...
Chat với BizLIVE