KIDO báo lãi quý 1 tăng 182%

KIDO báo lãi quý 1 tăng 182%
Tập đoàn KIDO đặt mục tiêu kế hoạch năm 2021 với doanh thu 11.500 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng 91,5% so với năm...
Chat với BizLIVE