Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Diễn ra trong 12 ngày, Quốc hội dành ra 7 ngày làm công tác nhân sự và kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.....
Khởi xướng “Đối thoại 2045” thường niên

Khởi xướng “Đối thoại 2045” thường niên

Thủ tướng nhấn mạnh, “Đối thoại 2045” được khởi xướng nhằm góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức, đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng hành động, cùng hiện thực hóa mục tiêu...
Chat với BizLIVE