Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Sau gần 20 năm đầu tư, THACO AUTO đã tạo nên sự chuyển mình tích cực cho chính mình và ngành công nghiệp hỗ trợ của đất nước, vừa gia tăng giá trị sản xuất trong nước...
Chat với BizLIVE