Canh bạc mạo hiểm của Xiaomi

Canh bạc mạo hiểm của Xiaomi
Việc lấn sang lĩnh vực sản xuất xe điện có thể là canh bạc mạo hiểm đối với Xiaomi trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành.
Chat với BizLIVE