Bamboo Airways sẵn sàng vận chuyển vaccine Covid-19

Bamboo Airways sẵn sàng vận chuyển vaccine Covid-19

Trong nhiều tháng qua, Bamboo Airways đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong công tác vận...
Chat với BizLIVE