Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nhờ sự phát triển của nền tảng công nghệ, startup Việt trong lĩnh vực nông nghiệp đang ngày càng đi sâu và nhạy bén hơn với sự biến đổi của thị trường khu vực và thế...
Hiện tượng Netflix

Hiện tượng Netflix

Khoản tiền chi thêm của Netflix cũng đủ để trả cho tất cả các chương trình của HBO hoặc của BBC.
Chat với BizLIVE