Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nhờ sự phát triển của nền tảng công nghệ, startup Việt trong lĩnh vực nông nghiệp đang ngày càng đi sâu và nhạy bén hơn với sự biến đổi của thị trường khu vực và thế...
Gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp

Gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp

Tại tọa đàm do The Leader tổ chức chiều 8/5, các diễn giả đã nhìn nhận về những khó khăn cũng như cơ hội của các doanh nghiệp có thể nắm bắt ngay từ sự...
Hiện tượng Netflix

Hiện tượng Netflix

Khoản tiền chi thêm của Netflix cũng đủ để trả cho tất cả các chương trình của HBO hoặc của BBC.
Chat với BizLIVE