Cần xem xét bổ sung tội “thổi giá đất”

Cần xem xét bổ sung tội “thổi giá đất”

Theo luật sư Trần Thanh Quyết, quy định về tội đầu cơ (Điều 196) hiện nay không còn phù hợp để điều chỉnh những vấn đề phát sinh trên thực tế như tình trạng sốt đất...
Chat với BizLIVE