Sacombank vượt “bão” COVID-19 như thế nào?

Sacombank vượt “bão” COVID-19 như thế nào?

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Sacombank vẫn tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.250 tỷ đồng, hoàn thành 81,2% kế hoạch; tỷ lệ an toàn vốn tăng 1,02% so với đầu...
Chat với BizLIVE