Việt Nam siết quảng cáo trên Facebook, YouTube

Việt Nam siết quảng cáo trên Facebook, YouTube
Nghị định 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ được xem là cơ sở pháp lý để quy định cụ thể trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới,...
Chat với BizLIVE