Nghịch lý Paris trong đại dịch Covid-19

Nghịch lý Paris trong đại dịch Covid-19

Có một nghịch lý rằng những con đường vắng đang tạo khoảng trống cho sự tưởng tượng về một Paris là nơi con người thực sự sống, chứ không chỉ là điểm đến của tín đồ...
Chat với BizLIVE