CEO khuyên... CEO: Đừng kìm nén giận dữ

CEO khuyên... CEO: Đừng kìm nén giận dữ

Sự giận dữ thể hiện niềm đam mê bạn có cho những việc bạn làm - CEO PepsiCo cho biết bà từng nhận được lời khuyên đó từ người thành công - nhà sáng lập Apple
Chat với BizLIVE