OGC lại miễn nhiệm Tổng giám đốc

OGC lại miễn nhiệm Tổng giám đốc

Được biết, ông Tâm mới chỉ được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của OGC kể từ ngày 2/10/2017 theo Quyết định 027/1017 của HĐQT OGC.
Chat với BizLIVE