Cánh đồng mẫu lớn đang ngày càng hẹp, vì sao?

Cánh đồng mẫu lớn đang ngày càng hẹp, vì sao?

Chuyển đổi tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, nhưng ĐBSCL hiện đang đối mặt với một thách thức lớn đó là mô hình sản xuất nông hộ nhỏ và phân tán...
Chat với BizLIVE