Chính phủ đang vay và trả nợ như thế nào?

Chính phủ đang vay và trả nợ như thế nào?

Các chỉ tiêu an toàn nợ được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong giới hạn; nguồn lực trong nước thuận lợi và Chính phủ không vay thương mại nước ngoài. Song, trả nợ công gặp khó khăn...
Chat với BizLIVE