PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng

PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng
Lũy kế đến hết tháng 11/2019, doanh thu hợp nhất của toàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ước đạt 33.038 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm...
Chat với BizLIVE