PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng

PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng

Lũy kế đến hết tháng 11/2019, doanh thu hợp nhất của toàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ước đạt 33.038 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm...
Giá điện của Việt Nam đang cao hay thấp?

Giá điện của Việt Nam đang cao hay thấp?

Thống kê giá điện tại 25 nước, bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển, giá điện của Việt Nam năm 2018 ở mức 0.074 USD/kWh, thấp nhất trong số các...
Chat với BizLIVE