Dấu ấn nghị trường trong một năm đặc biệt

Dấu ấn nghị trường trong một năm đặc biệt
Cả hai kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Quốc hội khóa XIV đều họp trực tuyến liên tục nhiều ngày trước khi họp trực tiếp. Điều này ảnh hưởng thế nào đến chất lượng hoạt động...
Chat với BizLIVE