​“Anh quyết tống cổ Huawei”

​“Anh quyết tống cổ Huawei”
Giới quan sát nhận định chính phủ Anh đã quyết loại bỏ tập đoàn Trung Quốc ra khỏi kế hoạch phát triển hạ tầng 5G quốc gia.
Chat với BizLIVE