Giải ngân đầu tư công khó “cán đích”

Giải ngân đầu tư công khó “cán đích”

Năm 2020 là năm có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong giai đoạn 2016-2020 với 90% kế hoạch. Trước đó, dù không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tốc độ giải ngân vốn đầu...
Chat với BizLIVE