NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ mới

NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ mới
Tích cực chuyển đổi số giúp NCB cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh thông qua tự động hoá, các nền tảng mới gắn kết khách hàng.
NCB tiếp tục phát triển ổn định

NCB tiếp tục phát triển ổn định

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý I của NCB đều tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 do các nguồn thu nhập/lãi thuần tiếp tục tăng trưởng ổn định.
Chat với BizLIVE