Bloomberg: “Mỹ cần gia nhập CPTPP”

Bloomberg: “Mỹ cần gia nhập CPTPP”

Theo Bloomberg, Mỹ cần tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nếu muốn tăng cường ảnh hưởng tại khu vực châu Á.
Chat với BizLIVE