7 món đồ không nên mua dịp Black Friday

7 món đồ không nên mua dịp Black Friday
TV, đồ nội thất, quần áo mùa đông… thường được giảm giá sâu nhất vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau, vì vậy không cần phải vội mua vào dịp Black Friday.
Chat với BizLIVE