Vietnam Airlines tái cơ cấu, vượt “bão” Covid-19

Vietnam Airlines tái cơ cấu, vượt “bão” Covid-19

Trước những khó khăn từ đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines đã thực hiện một loạt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước và cổ...
Chat với BizLIVE