Xin phép xây dựng tạm: Bất khả thi

Xin phép xây dựng tạm: Bất khả thi

Đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng): Việc dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi tiếp tục trói quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý.
Đô thị cũng lo, nông thôn cũng ngại

Đô thị cũng lo, nông thôn cũng ngại

Chiều ngày 11/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về 2 Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi).
Chat với BizLIVE