10 đặc điểm của một “sếp” hoàn hảo

10 đặc điểm của một “sếp” hoàn hảo
Trong hơn 10 năm, Google đã tiến hành một nghiên cứu, đúc rút ra 10 đặc điểm tạo nên người quản lý hoàn hảo để áp dụng cho đội ngũ "sếp". Kết quả Google đã cải thiện...
Chat với BizLIVE