Việt Nam trong cơn sốt giá dầu

Việt Nam trong cơn sốt giá dầu

Một lần nữa giá dầu thế giới lại biến động mạnh và chệch xa dự tính cân đối ngân sách của Việt Nam, cùng những tác động đáng ngại hơn.
Chat với BizLIVE