FDI và chuỗi giá trị toàn cầu

FDI và chuỗi giá trị toàn cầu

Việt Nam đã thành công về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI đã trở thành động lực phát triển kinh tế Việt Nam kể từ khi công cuộc đổi mới được khởi...
Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác

Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác

Một chu kỳ kinh tế có độ dài không quá 10 năm. Năm nay năm thứ 10 kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2008 mà Việt Nam cũng chịu tác động.
Hình thành nhiều cứ điểm kinh tế

Hình thành nhiều cứ điểm kinh tế

30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam là thời gian đủ dài để đánh giá đúng tầm quan trọng của khu vực này, từ đó đưa ra chính...
Chat với BizLIVE